Pilnas apskaitos tvarky
mas

      Įmonės buhalterijos tvarkymo perdavimas buhalterinių paslaugų įmonei yra priemonė leidžianti ne tik taupyti, bet ir sumažinti didelę dalį rizikų bei optimizuoti išlaidas įmonės finansų skyriaus išlaikymui.

      Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms, prisiimdami visišką atsakomybę už teisingą apskaitos tvarkymą.

      Apskaitos kainą aptariame individualiai ir pasiūlome abiem pusėm priimtiną variantą. Paslaugų kaina fiksuota [be PVM]

UAB – nuo 100,- €

MB ir IĮ – nuo 80,- €

Individuali veikla – nuo 40,- €

Vyriausiojo buhalterio paslaugos

      Vyr. buhalteris:

  • atlieka Jūsų įmonės pirminių apskaitos dokumentų patikrinimą;
  • skaičiuoja ir deklaruoja darbo užmokestį bei su juo susijusius mokesčius;
  • teikia mokesčių ataskaitas ir deklaracijas mokesčius administruojančioms institucijoms;
  • sudaro finansines ataskaitas vadovams ir suinteresuotoms institucijoms (VĮ „Registrų centras“, finansinės institucijos ir kt.);
  • atstovauja Jūsų įmonei VMI, Sodroje ir kitose valstybinėse institucijose;
  • teikia konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais.
 

Apleistos ar vienkartinės  buhalterijos tvarkymas

     Užtikriname visišką apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymą nuo pirminių apskaitos dokumentų tikrinimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo.

  • įvertiname buhalterinės apskaitos būklę;
  • tikriname ir registruojame ūkines operacijos;
  • parengiame ir teikiame mokesčių deklaracijas;
  • išanalizavę situaciją, atliekame buhalterinės apskaitos auditą ir pateikiame rekomendacijas, kaip sutvarkyti įmonės apskaitą.