Konsultuojame įmones ir fizinius asmenis dėl
buhalterinės apskaitos, finansų analizės ir mokesčių.

Finansinių duomenų analizė

        Finansinių duomenų analizė yra vienas geriausių būdų išsiaiškinti, ar įmonės veikla vystoma teisinga linkme. Tokia analizė daugiausia remiasi įmonės finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis,

         Išanalizavę Jūsų įmonės ekonominės veiklos rezultatus, pateikiame išvadas:

  • apie įmonės finansinį stabilumą, išteklių panaudojimo efektyvumą ir jų optimizavimo galimybes;
  • nurodome vidinius ir išorinius veiksnius, darančius neigiamą įtaką įmonės veiklos rezultatams;
  • paruošiame prognozinius pinigų srautus bei sukuriame efektyvią jų valdymo sistemą;
  • suformuojame finansinių – ekonominių rodiklių sistemą, leidžiančią įvertinti priimamų sprendimų efektyvumą ir pagrįstumą.
 

Mokesčių optimizavimo klausimai

      Mokesčių optimizavimas – tai teisėti veiksmai, kuriais siekiama sumažinti mokamą mokesčių sumą. Tai yra, mokesčių optimizavimas padidina įmonės pelną ir konkurencingumą. Tiesa, mokesčių mažinimas netsiejamas nuo tvarkingos buhalterinės apskaitos ir teisingos finansinės informacijos teikimo mokestinėms institucijoms.

   Prieš pasiūlydami konkrečiai įmonei sukurtas ir pritaikytas mokesčių optimizavimo strategijas:

  • atliekame įmonės ekonominės veiklos ir mokestinę analizę;
  • iškeliame ir suformuluojame mokesčių optimizavimo tikslus ir uždavinius;
  • atliekame sisteminę gautų rezultatų analizę ir priimame sprendimus dėl galimo mokesčių optimizavimo.

      Mokesčių optimizavimo procese gaunama mokestinė nauda yra teisėta.

Apskaitos politikos parengimas

    Apskaitos politika – ne tik privalomas, bet ir naudingas įrankis įmonei, palengvinantis apskaitos tvarkymą, Apskaitos tvarkymo principai, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika nustatomi iš anksto. Jie [principai…] priklauso nuo įvairių rodiklių bei glaudžiai susiję su vadovybės siekiamais tikslais. Teisinga apskaitos politika leidžia vadovybei priimti tinkamus sprendimus,

   Įvertinę įmonės veiklą ir specifiką, parenkame apskaitos metodiką ir parekomenduojame labiausiai tinkantį apskaitos politikos modelį. Apskaitos politiką parengiame pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus ir pelno mokesčio įstatymą.