Finansinės atskaitomybės auditas

      Auditas – neatskiriama kiekvienos įmonės kontrolės procedūrų dalis, padedanti užtikrinti klientų ir partnerių pasitikėjimą bei suteikianti vertingos informacijos įmonės valdymui. Tai nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

      Teikiame audito paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal tarptautinius audito standartus.

Teminiai mokestiniai patikrinimai

   Teminio mokestinio patikrinimo paslaugos tikslas – įvertinti ar mokesčiai apskaičiuojami ir mokestinės ataskaitos sudaromos pagal mokesčių mokėjimą, deklaravimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

        Teminio mokestinio patikrinimo metu įvertiname:

  • ar įmonė išnaudoja visas įstatymuose numatytas lengvatas;
  • ar įmonė pasirinko taikyti geriausią mokestinę apskaitos sistemą.

  Atlikę patikrinimą, pateikiame ataskaitą, kurioje nurodome pastebėtus mokestinius pažeidimus, įvertiname jų riziką ir pateikiame rekomendacijos kaip juos [pažeidimus] ištaisyti. Ataskaitoje nurodomos numatytos įstatymuose mokesčių skaičiavimo galimybės, kurių įmonė neišnaudoja.

ES finansuojamų projektų auditas

    Atliekame ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų finansinių ataskaitų, mokėjimo prašymų auditą.